Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului www.startlamate.ro și a serviciilor Start la Mate

Site-ul www.startlamate.ro este un site educațional, proprietate a SC Blink Ro Education SRL. Conținutul site-ului www.startlamate.ro este dedicat elevilor din clasele I-IV din învățământul primar de stat și particular și părinților acestora. Conținutul testelor prezentate este adaptat programei școlare elaborate de Ministerul Educației Naționale.

Definiții
Site
domeniile www.startlamate.ro, www.start-la-mate.ro și subdomeniile acestora
Conținut
 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, fără a se limita la texte, imagini, video, conținutul testelor de matematică sau de orice altă natură, serviciile Start la Mate, a contului creat de dumneavoastră și a beneficiilor oferite de Start la Mate
 • conținutul oricărui email trimis utilizatorilor de către Start la Mate prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Start la Mate într-o anumită perioadă
 • date referitoare la Start la Mate sau alte date privilegiate ale Start la Mate
Utilizator
orice persoană care accesează site-ul www.startlamate.ro și subdomeniile acestuia și se autentifică în contul Părinte și/sau Copil
Părinte
utilizatorul cu vârsta de 18 ani împliniți care poate crea un cont pe site-ul www.startlamate.ro
Copil
utilizatorul care va rezolva efectiv testele Start la Mate
Cont Părinte
contul de utilizator creat de către Părinte
Cont Copil
contul utilizatorului care va rezolva testele săptămânale, creat de către Părinte
Document
prezentul document Termeni și Condiții
Newsletter
mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate, informații despre statusul contului Părinte și/sau Copil, trimis de către Start la Mate într-o anumită perioadă.

Prezentul document reprezintă acordul total dintre dumneavoastră, în continuare "Utilizatorul", și SC Blink Ro Education SRL, societate românească înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J26/1474/20.09.2013, CUI 32267473, cu sediul social în Municipiul Craiova, Strada Preciziei, Nr.9, Județul Dolj, în continuare "Start la Mate". Site-ul www.startlamate.ro, www.start-la-mate.ro și subdomeniile acestora sunt proprietate SC Blink Ro Education SRL cu drepturi depline asupra întregului conținut al acestui site.

Accept

Crearea unui cont pe site-ul www.startlamate.ro, precum și utilizarea serviciilor Start la Mate, reprezintă acceptul dumneavoastră asupra termenilor și condițiilor de utilizare prezentate în acest document, precum și a Politicii de confidențialitate a datelor personale. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste documente. În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acestora și cu modificările ulterioare, vă rugăm să nu folosiți serviciile Start la Mate.

Acces

Accesul la serviciile Start la Mate se face strict online, printr-o conexiune la Internet validă, prin următoarele modalități:

Pasul 1: crearea unui cont Părinte pe site-ul www.startlamate.ro

Pasul 2: crearea unui cont Copil din contul Părinte

Pasul 2 este condiționat de validarea pasului 1.

Pentru a accesa serviciile Start la Mate, va trebui să vă creaţi un cont pe www.startlamate.ro.

Contul creat pe www.startlamate.ro este personal, fiind strict interzisă utilizarea datelor de acces, a contului altei persoane sau transferul de orice fel al acestuia, fie temporar sau permanent, către altă persoană. Declaraţi că datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularului de înregistrare sunt corecte şi complete şi acceptaţi că sunteţi singurul răspunzător pentru orice activitate desfăşurată prin intermediul contului dumneavoastră, precum şi de eventualele daune produse ca urmare a utilizării acestuia atât de către dumneavoastră, cât şi de terţi. De asemenea, vă obligaţi ca în cazul în care securitatea contului dumneavoastră a fost compromisă să anunţaţi de îndată administratorul Serviciilor Start la Mate la datele de contact din pagina www.startlamate.ro/contact.

Crearea unui cont de utilizator tip Părinte este permisă numai persoanelor care au împlinit 18 ani. Prin acceptarea prezentului document declaraţi că aţi împlinit 18 ani.

În cazul în care la crearea contului Părinte sau Copil veți furniza informații neadevărate, inexacte, expirate sau incomplete, sau Start la Mate are motive întemeiate că informațiile furnizate sunt neadevărate, inexacte, expirate sau incomplete, Start la Mate are dreptul de a vă suspenda sau șterge complet contul Părinte sau Copil, și de a vă refuza dreptul de a utiliza serviciile Start la Mate, fără o notificare prealabilă.

Odată creat contul de Părinte sau Copil pe site-ul www.startlamate.ro, accesul la serviciile Start la Mate se face în baza numelui de utilizator și parola stabilite la crearea contului.

Descrierea serviciilor

Site-ul www.startlamate.ro oferă utilizatorilor Părinte și Copil servicii online ce constau într-o bază de date de teste de matematică pentru clasele I-IV, acces la rezultatele înregistrate în urma rezolvării testelor prin intermediul contului Copil și o serie de informații cu scop educațional.

Accesul la rezolvarea testelor de matematică se face pe baza unui cont Copil, în prealabil creat de către contul Părinte și alegerea unui tip de pachet de teste, ca formă de plată.

Testele puse la dispoziție săptămânal pe perioada pachetului de teste valid, pot fi rezolvate exclusiv din contul Copil. Testele sunt concepute pe baza programei școlare pentru clasele I-IV, ciclul primar, emisă de Ministerul Educației Naționale.

Start la Mate nu își asumă responsabilitatea în cazul în care această programă școlară este modificată în orice sens, în mod oficial de către Ministerul Educației Naționale.

Utilizatorul tip Părinte este responsabil de activitatea utilizatorului tip Copil pe site-ul www.startlamate.ro. Start la Mate se angajează să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea site-ului www.startlamate.ro la adresa de email contact@startlamate.ro.

Start la Mate nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că site-ul www.startlamate.ro și subdomeniile acestuia vor fi disponibile neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Start la Mate nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Conduită interzisă

Sunt strict interzise:

 1. copierea parțială sau totală, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursă al site-ului www.startlamate.ro și a subdomeniilor acestuia și a oricăror elemente conținute în serviciile Start la Mate, inclusiv, dar fără a se limita la: texte, imagini, video, conținutul testelor de matematică sau de orice altă natură;
 2. utilizarea testelor de matematică la care aveți acces prin intermediul serviciilor Start la Mate în alt mod și în alt scop decât cele menționate în prezentul document;
 3. vânzarea, închirierea, transferul, distribuția, transmiterea de drepturi privind conținutul site-ului www.startlamate.ro, dar fără a se limita la texte, imagini, video, conținutul testelor de matematică sau de orice altă natură, serviciile Start la Mate, a contului creat de dumneavoastră și a beneficiilor oferite de Start la Mate, unei terțe persoane;
 4. folosirea serviciilor Start la Mate în alt scop decât personal, individual sau în scopuri comerciale;
 5. copierea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea oricărei informaţii conţinute pe echipamentele tehnice, incluzând dar nelimitându-se la serverele şi calculatoarele utilizate sau controlate de către Start la Mate;
 6. includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Start la Mate, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.startlamate.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Start la Mate asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Start la Mate;
 7. utilizarea serviciilor Start la Mate pentru a încălca un drept legal al unei terţe părţi, inclusiv orice drept de confidenţialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau de a intreprinde orice acţiune hărţuitoare, calomnioasă, defăimătoare, abuzivă, necinstită, ameninţătoare, dăunatoare sau altele similare; sau folosirea oricărei tehnologii de data mining, roboţi sau similare de colectare a datelor;
 8. încărcarea, trimiterea sau transmiterea vreunui material cu virus informatic, sau orice alt cod de calculator, care este programat să distrugă, să perturbe sau să îngrădească utilizarea (sau orice altă utilizare cu excepția utilizării corecte și acceptabile a serviciilor) pe fiecare dintre calculatoarele, rețelele, materialele și programele care se găsesc în serviciul societății în vederea furnizării serviciilor.

Ca urmare a încălcării oricărei dintre interdicţiile prevăzute în prezentul document, Start la Mate are dreptul să blocheze cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul implicat în activitatea interzisă, fără ca acest lucru să limiteze dreptul Start la Mate de a apela la căile legale pentru a obţine repararea eventualelor prejudicii produse ca urmare a activităţii desfăşurate prin contul dumneavoastră.

Utilizatorul este în totalitate responsabil pentru acțiunile desfășurate în urma accesării site-ului www.startlamate.ro și subdomeniilor acestuia și/sau accesarea contului Părinte și Copil, prin introducerea datelor personale de autentificare.

Confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Blink Ro Education SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră. SC Blink RoEducation SRL este înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 29921.

Colectarea datelor se face direct din formularele completate de dumneavoastră la crearea unui cont pe site-ul www.startlamate.ro.

Prin completarea formularului de creare cont, Start la Mate poate colecta următoarele date (nelimitativ): nume, prenume, nume utilizator, email, număr de telefon, adresă completă (localitate, stradă, județ, cod poștal), școala unde este înregistrat copilul dumneavoastră, genul, data nașterii, fotografia.

Următoarele date cu caracter personal sunt considerate publice în cadrul Start la Mate: nume de utilizator, nume, prenume, fotografie, localitate, județ, școală. Acestea vor fi dezvăluite celorlalţi utilizatori Start la Mate, prin afişarea lor pe paginile de clasamente, accesibile exclusiv prin accesare cu date de autentificare. Restul de date pe care ni le furnizaţi vor ramâne confidenţiale.

De asemenea putem stoca detalii privind vizitele dumneavoastră pe site-ului www.startlamate.ro, inclusiv - însă fără a se limita la - date de trafic, de locaţie sau alte date de comunicaţii sau date privind resursele Start la Mate pe care le accesaţi.

Prin completarea formularului privind înregistrarea ca utilizator Start la Mate şi accesarea butoanelor „Înregistrează-te și alege”, „Creează cont gratuit”, vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii SC Blink Ro Education SRL şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta în scopurile menţionate mai jos.

Scopurile colectării datelor dumneavoastră de către Start la Mate, fără alte obligații din partea acestei societăți sunt următoarele:

 1. Accesarea contului Părinte și a conținutului acestor pagini;
 2. Accesarea contului Copil și a conținutului acestor pagini;
 3. Accesarea conținutului testelor Start la Mate;
 4. Participarea la eventuale concursuri organizate de Start la Mate;
 5. Completarea chestionarelor sau subscrierea la buletinele de ştiri sau alte liste de corespondare pe care Start la Mate vi le pune la dispoziţie;
 6. Transmiterea de mesaje necomerciale sau administrative (privind schimbări în serviciile Start la Mate sau aplicaţii, administrare, etc.);
 7. Transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Start la Mate şi a partenerilor săi;
 8. Asigurarea siguranţei site-ului www.startlamate.ro şi a conţinutului acestuia;
 9. Statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi imaginii site-ului www.startlamate.ro, pentru crearea unor particularităţi, promoţii, funcţionalităţi şi servicii noi.

Refuzul furnizării datelor de mai sus are consecințe imediate și neechivoce:

 1. Nu vi se va crea un cont de utilizator Părinte si Copil;
 2. Nu veți putea accesa un cont de utilizator Părinte sau Copil și conținutul acestor pagini;
 3. Nu veți putea accesa conținutul testelor Start la Mate;
 4. Nu veți putea participa la eventuale concursuri organizate de Start la Mate;
 5. Nu veți putea completa chestionarele sau subscrie la newsletter-e sau alte liste de corespondare pe care Start la Mate vi le pune la dispoziţie.

SC Blink Ro Education SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenţei contului dumneavoastră de utilizator pe platforma Start la Mate, iar ulterior ştergerii contului persoanei vizate, SC Blink Ro Education SRL va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor expuse în prezentul document vă exprimați acordul absolut să primiți newsletter (oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Start la Mate) prin poșta electronică. Email-urile primite, ca urmare a primirii consimţământului dumneavoastră în acest sens, vor conţine şi un link de dezabonare de la acest serviciu în orice moment. Start la Mate nu oferă garanții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

Start la Mate nu poate fi făcută în niciun fel răspunzătoare pentru acțiunile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor de acces (nume utilizator și parolă) și față de orice consecințe ce pot apărea în cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12); dreptul de acces la date (art. 13); dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14); dreptul la opoziţie (art. 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); dreptul de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteţi contacta prin intermediul unui email la adresa contact@startlamate.ro.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau expirate, vă rugăm să le corectați sau actualizați accesând contul dumneavoastră de utilizator, sau să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa contact@startlamate.ro.

Putem colecta informaţii despre computerul dumneavoastră sau echipamentul prin intermediul căruia accesaţi serviciile Start la Mate, inclusiv, acolo unde sunt disponibile, areas IP, ID-uri alfanumerice, tip de sistem de operare şi tip de browser, informaţii privind volumul şi statusul transmiterii de date, numele domeniului de pe care accesaţi serviciile Start la Mate, data şi ora când accesaţi anumite secţiuni ale Start la Mate, în scopuri strict administrative şi statistice. Aceste informaţii sunt colectate în scopuri administrative și statistice şi nu sunt folosite pentru a identifica utilizatorii, cu excepţia cazului în care avem o obligaţie legală în acest sens. În aceleaşi scopuri, putem obţine informaţii despre interesul dumneavoastră general de a accesa Internetul, prin utilizarea de cookie, un fișier care este stocat în hard disk-ul computerului, telefonul mobil sau tableta dumneavoastră. Atunci când vizitaţi din nou www.startlamate.ro, serverul nostru va recunoaşte cookie-ul, furnizându-ne astfel informaţii despre ultima dumneavoastră vizită. Acest lucru ne va ajuta să îmbunătăţim serviciile Start la Mate. Puteţi refuza să acceptaţi cookie-urile prin activarea opţiunii de refuzare a acestora, în cadrul browser-ului dumneavoastră. Dacă nu activaţi această opţiune, sistemul nostru va emite cookie-uri atunci când vă conectaţi pe Start la Mate. Pentru mai multe detalii despre cookies, vă rugăm să accesaţi pagina http://www.allaboutcookies.org/.

Dacă luăm cunoştinţă de orice abuz legat de datele furnizate de către dumneavoastră, este posibil să încercăm să vă informăm despre acest lucru, pentru a putea lua măsurile de siguranţă potrivite. Este posibil să punem un avertisment pe pagina de web sau dacă are loc un abuz asupra sistemului de siguranţă.

Link-uri către şi de la site-uri ale terţilor

Dispoziţiile prezentului document sunt aplicabile tuturor utilizatorilor serviciilor Start la Mate. Site-ul www.startlamate.ro și subdomeniile acestuia pot conţine linkuri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Start la Mate. Start la Mate nu are control asupra site-urilor terţilor şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile acestora. Prin accesarea site-ului www.startlamate.ro, crearea unui cont, autentificarea și/sau utilizarea serviciilor Start la Mate, sunteţi de acord că responsabilitatea Start la Mate se limitează la serviciile Start la Mate. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile aplicabile utilizării de către dumneavoastră a oricăror site-uri ale unor terţi.

Preț și modalități de plată a serviciilor Start la Mate

Prețurile prezentate pe website includ TVA (24%).

Prețul de achiziție prezentat pe factura electronică transmisă prin email, va fi același cu cel prezentat pe site-ul www.startlamate.ro la momentul achiziției.

Plata serviciilor se efectuează în avans prin intermediul serviciului de plăți online PayU. Pentru finalizarea plății veți fi direcționat către pagina web aparținând PayU.

Activitatea realizată de către dumneavoastră în cadrul paginilor terţilor furnizori de servicii de plată online se desfăşoară în condiţiile prevăzute de către termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate ale respectivilor furnizori. Start la Mate nu îşi asumă răspunderea pentru utilizarea serviciilor prestate de către aceşti terţi şi vă recomandă să citiţi cu atenţie termenii aplicabili utilizării serviciilor de plată online ale acestora.

Start La Mate îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile aplicabile serviciilor Start la Mate în orice moment. Noile preţuri vor fi aplicabile numai serviciilor achiziţionate după data modificării preţurilor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu modificarea preţurilor, aveţi opţiunea de a nu continua utilizarea Serviciilor Start la Mate.

Politica de retur

Dacă sunteți nemulțumit de serviciile Start la Mate achiziționate și doriți să renunțați la aceste servicii și să vi se returneze suma plătită, puteți aplica pentru procedura de retur în maxim 10 zile lucrătoare, conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept este valabil pentru servicii, din ziua încheierii contractului. Ziua încheierii contractului este considerată ziua efectuării plății pentru unul dintre pachetele de teste alese.

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

Dreptul de renunțare la servicii și returnarea sumei plătite în 10 zile lucrătoare se adresează doar clienților care au achiziționat serviciile Start la Mate online de pe site-ul www.startlamate.ro, prin intermediul serviciului de plăți online PayU.

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.

Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către consumator.

Conform dispozițiilor Ordonanței nr. 130/2000, consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepția cazurilor în care părțile (consumatorul și comerciantul) au convenit altfel:

 1. contracte de furnizare de servicii ale căror execuție a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare;
 2. contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile cursurilor pieței financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
 3. contracte de furnizare a unor produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum și a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
 4. contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care aceste înregistrări sau programe informatice au fost desigilate de către consumator;
 5. contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor magazin;
 6. contracte de servicii de pariuri sau loterii.

Pentru orice detalii sau neclarități privind politica de retur, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa contact@startlamate.ro.

Dezactivarea și ștergerea contului

Dezactivarea şi/sau ştergerea contului dumneavoastră Start la Mate (Părinte sau Copil) se poate realiza:

 1. de către Start la Mate ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a prevederilor prezentului document;
 2. la solicitarea dumneavoastră prin trimiterea unei cereri de dezactivare/ștergere cont la adresa de email contact@startlamate.ro.
Reclamații și relații cu clienții

Orice reclamații legate de funcționarea sau conținutul site-ului www.startlamate.ro pot fi transmise prin trimiterea unui email la adresa contact@startlamate.ro.

Pentru orice informații sau nelămuriri legate de serviciile Start la Mate, accesați pagina www.startlamate.ro/FAQ sau trimiteți un email la adresa contact@startlamate.ro.

Modificarea termenilor de utilizare

Sunteţi de acord cu faptul că Start la Mate are dreptul de a modifica dispoziţiile prezentului document în orice moment, fără o notificare prealabilă. O versiune actualizată a acestuia va fi publicată de îndată pe www.startlamate.ro.

Prin acceptarea prezentului document vă obligaţi să îl verificaţi periodic, iar în cazul în care nu sunteţi de acord cu modificările efectuate vă rugăm să nu utilizați serviciile Start la Mate.

Continuarea utilizării serviciilor Start la Mate de către dumneavoastră după modificarea prezentului document va constitui acceptarea modificărilor realizate.

Jurisdicție

Prezentul document este guvernat de dreptul românesc. Orice neînţelegeri apărute între utilizatori şi Start la Mate în legătură cu prezentul document se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu reușesc să ajungă la un acord pe cale amiabilă, acesta va putea fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti româneşti competente.